ცხადდება ღია საჯარო შერჩევა მგზავრთა გადაყვანაში

-

ძვირფასო მეგობრებო,

სს ”საქართველოს რკინიგზაში”24 ივნისიდან ცხადდება ღია საჯარო შერჩევის პროცესი შემდეგ თანამდებობაზე

მგზავრთა გადაყვანა

მეეკიპირე (მყარი საწვავით და წყლით ეკიპირება) (1045,00ლ.)  – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის ვაგონების საექსპლუატაციო დეპო/შიდა მოწყობილობებისა და ეკიპირების პუნქტი

მსინჯველ-შემკეთებელი (1155,00ლ.) – ტექნიკური დეპარტამენტი/თბილისის ვაგონების საექსპლუატაციო დეპო/შიდა მოწყობილობებისა და ეკიპირების პუნქტი

სააპლიკაციო ფორმის ფაილს დაარქვით თქვენი სახელი და გვარი. აირჩიეთ ფონტი – Sylfaen; აირჩიეთ ქართული Unicod; მიუთითეთ  პოზიციის დასახელება დამატებითი  ინფორმაცია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ იხილეთ ქვემოთ, მიმაგრებულ დოკუმენტში . სააპლიკაციო ფორმების მიღება ხორციელდება 27 ივნისის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამსახურში ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით