სს „საქართველოს რკინიგზა“ აღიარებს თანაბარ შესაძლებლობებს!

-

სააპლიკაციო ფორმა

სს „საქართველოს რკინიგზა“ აღიარებს თანაბარ შესაძლებლობებს!  

სს “საქართველოს რკინიგზა” კანდიდატთა შერჩევის პროცესს აფუძნებს კომპეტენტურობის, თანაბარი შესაძლებლობების, მიუკერძოებლობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებზე. შესაბამისად, როგორც კანდიდატთა შერჩევის, ისე, შრომითი ურთიერთობის პერიოდში კომპანიის პოლიტიკა ეწინააღმდეგება არათანაბარ მოპყრობას და გამორიცხავს პირთა მიმართ დისკრიმინაციას ნებისმიერი ნიშნით.