ტვირთების განლაგებისა და დამაგრების ტექნიკური პირობები, 2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, სმგს-ის დანართი 3 (I-II ტომი) - 2022 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით