ტვირთების განლაგებისა და დამაგრების ტექნიკური პირობები“, 2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, სმგს-ის დანართი 3