თხევადი ტვირთების ვაგონ-ცისტერნებით და ნავთობბიტუმის ბუნკერული ტიპის ვაგონებით გადაზიდვის წესები (ЦСЖТ) – (2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით)