ბმულით „საავარიო ბარათები საფრთხეშემცველ ტვირთებზე, რომლებიც გადაიზიდება დსთ-ის ქვეყნების, ლატვიის, ლიეტუვის, ესტონეთის რესპუბლიკების რკინიგზებით“ (ЦСЖТ) – (რომლებიც ძალაშია 2024 წლის 1 იანვრიდან)

მიმაგრებული დოკუმენტები