ინფორმაცია სადგურის ლიანდაგებში კერძო კომპანიის ლოკომოტივის გამოსვლის უფლების მოპოვების შესახებ;