დებულება – სადგურის ლიანდაგებში კერძო კომპანიების კუთვნილი ლოკომოტივების გამოსვლის შესახებ;