არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების დსთ-ის ქვეყნების, ლატვიის, ლიეტუვის, ესტონეთის რესპუბლიკების რკინიგზებით გადაზიდვის ინსტრუქციიდან ამონარიდი ДЧ-1835 (ЦСЖТ)