სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2024 წლის 30 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის’’ ზესტაფონის საკონტაქტო ქსელის მომსახურების რაიონის და მოლითის წევის ქვესადგურისთვის წყალარინების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT240010778)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge