სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2023 წლის 5 მაისიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს „საქართველოს რკინიგზა“-ს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა“-ს ბალანსზე რიცხული 3 (სამი) ერთეული სამგზავრო ბაქნისა (ქსანი, არგვეთა და კორტანეთი) და მათზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT230009933)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge