სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2023 წლის 24 აგვისტოდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს „საქართველოს რკინიგზა“-ს ფილიალ „მგზავრთა გადაყვანა“-ს ბალანსზე რიცხული 9 (ცხრა) ერთეული სამგზავრო ბაქნისა (ძეგვი, ქსანი, გომი, კორტანეთი, ჭიათურა, ფარცხანაყანები, აგურ-ქარხანა, მწვანე კონცხი და ბოტანიკური ბაღი) და მათზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT230017431)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge