სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 20 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხაშურის სავაგონო დეპოს რესორზედა ძელების დადუღებით აღდგენის მოწყობილობათა კომპლექსის საშემდუღებლო გამმართველის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO220000555)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge