სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 14 აპრილიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ბათუმის სავაგონო დეპოს ბალანსზე რიცხული მანქანა-მექანიზმებისა და დაზგა-დანადგარების მიმდინარე შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO220000206)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge