სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 13 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სუფსის წევის ქვესადგურისთვის წყალარინების მოწყობის საპროექტი-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის შესახებ (NAT220021051)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge