სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 11 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე მგზავრთა მომსახურების სერვის-ცენტრებში დამონტაჟებული ვიდეო-სამეთვალყურეო და სალაპარაკო მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT220000363)

tenders.procurement.gov.ge