სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 1 ივლისიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას ხაშურის სავაგონო დეპოს რესორზედა ძელების დადუღებით აღდგენის მოწყობილობათა კომპლექსის საშემდუღებლო გამმართველის შეკეთების მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO220000361)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge