სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 26 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე წყვილთვლის თვლების ჩასაპრეს-გამოსაპრესი პრესის “МУСКУЛ КПРЗ-630М.03“ ფუნდამენტის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT210022548)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge