სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 16 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სცბ-ს სამმართველოს ავარიული შენობების დემონტაჟისა და თბილისის სცბ-ს სამმართველოს სახელოსნოს შენობის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT210024718)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge