სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 31 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს "საქართველოს რკინიგზის" ფოთის სადგურის პირველი ბაქნის თავზე გადასული ნაწილის გადახურვის შეკეთებისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200020841)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge