სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 30 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ხაშურის სავაგონო დეპოს საწყობის შენობისა და სატვირთო ბაქნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200016759)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge