სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 3 დეკემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე ხაშურის სავაგონო დეპოს საწყობის შენობისა და სატვირთო ბაქნის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200018477)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge