სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 24 სექტემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს ,,საქართველოს რკინიგზის" სავაგონო დეპარტამენტის თბილისის ვაგონების სარემონტო დეპოს ძარისა და შიდამოწყობილობების საამქროს დემონტაჟის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200014903)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge