სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 13 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს "საქართველოს რკინიგზის" ბალანსზე არსებული ხაშურის სავაგონო დეპოს წყვილთვლების რემონტის უბნის რეკონსტრუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200015943)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge