სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს აუქციონის გარეშე სს “საქართველოს რკინიგზის“ თბილისის სავაგონო საექსპლუატაციო დეპოს თბილისი-მახარისხებლის ტექნიკური მომსახურების პუნქტის საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200005651)

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს:

tenders.procurement.gov.ge