სს "საქართველოს რკინიგზა” 2019 წლის 16 ოქტომბრიდან აცხადებს ელექტრონულ პროცედურას სალიანდაგო სამაგრი საშუალებების შესყიდვის შესახებ (GEO190000513)