თბილისი-ბათუმი- თბილისის მიმართულებით  მოძრავ ორსართულიან  სამგზავრო მატარებლებზე ტარიფი იცვლება

ძვირფასო მგზავრებო!

საქართველოს რკინიგზა, თბილისი-ბათუმი- თბილისის მიმართულებით  მოძრავ ორსართულიან  სამგზავრო მატარებლებზე ტარიფებს ცვლის.

ტარიფის ზრდის რიგ ობიექტურ  მიზეზებს წარმოადგენს ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაზრდილი  ელექტროენერგიის, მატარებლების მოვლა-შენახვის, მასალების და სხვა ხარჯები. სს „საქართველოს რკინიგზა“-ს მიერ წლების განმავლობაში, არ განხორცილებულა ტარიფებში ცვლილება და კომპანია საკუთარი სახსრებით ახორციელებდა სამგზავრო გადაყვანების სუბსიდირებას.  აღსანიშნავია, რომ ალტერნატიულ ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფები     იზრდებოდა სისტემატიურად.  კომპანიის   ხარჯების   ნაწილობრივ კომპენსირების მიზნით მგზავრობის  ღირებულების ზრდის მიუხედავად რკინიგზის ტრანსპორტით მგზავრობის ტარიფი, კვლავ რჩება ალტერნატიულ ტრანსპორტთან შედარებით იაფი.

25 ივლისიდან თბილისი- ბათუმი-თბილისის მიმართულებაზე  ორსართულიანი  მატარებელებით  მგზავრობის  ღირებულებაა:

  1. მეორე კლასი – 34 ლარი;
  2. პირველი კლასი – 74, 00 ლარი;
  3. ბიზნეს კლასი – 124 ლარი;

მგზავრობის ფასის განსაზღვრა ადგილების კატეგორიების (კლასების) მიხედვით,  მგზავრებს დამატებითი არჩევანის საშუალებას აძლევს.

აქვე  გაცნობებთ, რომ უცვლელი დარჩა თბილისი-ფოთის,  თბილისი– ზუგდიდის, თბილისი–ოზურგეთის და  თბილისი–ქუთაისის მიმართულებაზე მოძრავი სამგზავრო  მატარებლებით  მგზავრობის  ღირებულება.

ძალაში რჩება  ყველა შეღავათი მაგისტრალური მიმოსვლის   ელექტრომატარებელზე სტუდენტებისთვის, ომის ვეტრანებისა და რკინიგზელებისთვის. ასევე მოქმედებს  საბავშვო  ტარიფი (50%-იანი) – 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ყველა კატეგორიის     ადგილებზე            სამგზავრო მატარებლებში. აგრეთვე 5 წლამდე  ასაკის ერთი  ბავშვი   იმგზავრებს   უფასოდ  მგზავრთან ერთად, თუ იგი არ დაიკავებს ცალკე ადგილს.