ცვლილება №86 2022 წლის 11 მარტის დადგენილება №15/10

მიმაგრებული დოკუმენტები