ცვლილება №53 2020 წლის 15 მაისის დადგენილება №8/17

მიმაგრებული დოკუმენტები