შპს ”ურალის ლოკომოტივების” ტექნიკურ პირობებში შეტანილი ცვლილებები და დამატებები