საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებმა სტამბულში ,,შუა დერეფნის“ სამუშაო შეხვედრებში მიიღეს მონაწილეობა

16-17 მარტს, პანდემიის შემდეგ, სტამბულში, ,,ტრანს კასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის“ (TMTM) პირველი სამუშაო სხდომა გაიმართა. შუა დერეფნის მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებმა 2020 წლის მუშაობის შედეგების ანგარიში წარადგინეს და 2021 წლის გეგმებზე ისაუბრეს. ღონისძიებას საქართველოს რკინიგზის სატვირთო გადაზიდვების ხემლძღვანელი პირები დაესწრნენ. მხარეებმა აღნიშნეს, რომ COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული რთული სამუშაო პირობების მიუხედავად, 2020 წელს მარშრუტი სტაბილურად ვითარდებოდა და სატრანზიტო საკონტეინერო გადაზიდვის მოცულობა გაიზარდა. ТМТМ-ის (Middle Corridor) სამუშაო ჯგუფის მონაწილეებმა 2021 წლის გადასაზიდი ტვირთების მოცულობა განსაზღვრეს და კონკურენტუნარიან სატარიფო განაკვეთებზეც შეთანხმდნენ. გადაზიდვების გეგმის თანახმად, 2021 წელს ТМТМ-ის პრიორიტეტს სერვისების განვითარება და სატრანზიტო საკონტეინერო გზავნილების მოცულობის ზრდა წარმოადგენს.  სხდომის მონაწილეებმა,  ТМТМ-ის მარშრუტის პოტენციალის სრულფასოვანი რეალიზაციისა და  ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების  გაუმჯობესების მიზნით, გადაწყვეტილება  მიიღეს შემუშავდეს  ТМТМ-ის 2025  წლამდე განვითარების სტრატეგია, რომელიც შუა დერეფნის (Middle Corridor) ყველა მონაწილის მხრიდან მკაფიო, თანმიმდევრულ და საპასუხისმგებლო ზომების მიღებას მოიცავს.