საქართველოს რკინიგზა ევროობლიგაციების რეფინანსირებას ახორცილებს

საქართველოს რკინიგზა 2012 წელს გამოშვებული 500 მილიონი დოლარის ოდენობის ევროობლიგაციების რეფინანსირებას ახორციელებს. რეფინანსირების პირობები იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე. აღნიშნული ევროობლიგაციები კლასიფიცირებულია როგორც მწვანე ობლიგაციები. https://www.railway.ge/en/eurobonds/