ოლეგ ბიჭიაშვილი

დაბადების თარიღი:

12.01. 1950

განათლება:

1968 – 1973 – საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სატრანსპორტო ფაკულტეტი, რკინიგზის ექსპლუატაცია

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან დღემდე –  ,,მარაბდა –  კარწახის რკინიგზის“ დირექტორი

2012 -2013 – საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

2005 – 2010 –  შპს ,,საქართველსო რკინიგზის“ მოძრაობის უსაფრთხოების ინსპექციის ინსპექტორი

2004 – 2005 -შპს ,,საქართველოს რკინიგზის“ ინსტიტუტის დირექტორი

2004 –  საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ,,რკინიგზის გამტარობის გაზრდის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები“

1999 – 2012 –  შპს ,,ტრანსფორი“

1997 წლიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ტრანსპორტის ეკონომიკის კათედრა

1996 -1997 – საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკისა და რეფორმების დეპარტამენტის თავმჯდოამრის მოადგილე

1993 – 1996 – საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის თავმჯდოამრის პირველი მოადგილე

1991 – 1993  –  ამიერკავკასიის რკინიგზის უფროსის პირველი მოადგილე

1988 – 1991 –  ამიერკავკასიის რკინიგზის უფროსის მოადგილე, მოძრაობისა და გადაზიდვების სამსახურის უფროსი

1986 -1988 – ამიერკავკასიის რკინიგზის სატვირთო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

1985 -1986 – ამიერკავკასიის რკინიგზის თბილისის განყოფილების უფროსი

1983 – 1985 – ამიერკავკასიის რკინიგზის სამტრედიის განყოფიელბის უფროსის პირველი მოადგილე

1980 – 1983 –  ამიერკავკასიის რკინიგზის თბილისის განყოფილების უფროსის პირველი მოადგილე

1976 – 1980 – ამიერკავკასიის რკინიგზის სადგურების: თბილისის სატვირთო, ხაშური, მარნეული, შუვალერი – უფროსი

1973 – 1976 – ამიერკავკასიის რკინიგზის სადგურ ავჭალის მორიგე

უცხო ენები:  რუსული, ფრანგული  – ლექსიკონის დახმარებით

დაოჯახებული