მგზავრებს ბილეთის საფასური სრულად აუნაზღაურდებათ

დღეს, თბილისიბათუმის მიმართულებით მოძრავი ჩინური მატარბელი №860 (ჯრტ-005) სადგურ ქობულეთში, ტექნიკური მიზეზით შეფერხდა.“საქართველოს რკინიგზაბოდიშს უხდის მგზავრებს შექმნილი შეფერხების გამო და ყველა იმ პირს, ვინც ორი დღის ვადაში საქართველოს რკინიგზისნებისმერ სალაროში  წარადგენს სამგზავრო დოკუმენტს, ბილეთის საფასური სრულად აუნაზღაურდებათ.