გურამ გაბუნია

დაბადების თარიღი: 18.04 1944

განათლება:

1971 – საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ფაკულტეტი, ინჟინერ – მშენებელი

სამუშაო გამოცდილება:

1963 -1964 – რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, ლაბორანტი

1965 – 1982 –  სრსუ ,,ცენტრმეტალურგრემონტი“, სამუშაოს მწარმოებელი, მთავარი ინჟინერი

1981 – 1992 – საქართველოს საქსტანდარტი, რუსთავის ცენტრის უფროსი

1992 – 1994 – საქართველოს რესპუბლიკის კონტროლის პალატა, რუსთავის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე

1994 -2000 – საქართველოს რესპუბლიკის კონტროლის პალატა, ქვემო ქართლის რეგიონის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე

2000 – 2001 რუსთავის მერის მოადგილე

2001 -2003 – საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო, გენინსპექციის უფროსი

2004 – 2005 – შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“, გენინსპექციის განყოფიელბის უფროსი

2005 -2011 –  შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“, შიდა აუდიტის სამსახურის ჯგუფის უფროსი, განყოფიელბის უფროსი

2012 – დღემდე – შპს ,,კავკასიის სამთო ჯგუფი“, ეკონომისტი

უცხო ენები:  რუსული