პრეტენდენტების მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია.(ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებაში გამოვლენილი დანაკლისი გაანგარიშების და შეუსაბამოებების შესწორება)

სს საქართველოს რკინიგზა