პრეტენდენტების მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებაში გამოვლენილი დანაკლისი გაანგარიშების და შეუსაბამოებების შესწორება) (27.04.2017)

სს საქართველოს რკინიგზა

ელმავალმშენებელი

ურალი