პრეტენდენტების მიერ დამატებით მოწოდებული დოკუმენტაცია. ტექნიკურ ეკონომიკურ დასაბუთებაში გამოვლენილი დანაკლისი გაანგარიშების და შეუსაბამოებების შესწორება (24.01.2017)

სს საქართველოს რკინიგზა