დაჩი ცაგურია

დაბადების თარიღი:

1982 წლის 6 ივლისი

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლიდან დღემდე სს „საქართველოს რკინიგზის“ ფილიალ მგზავრთა გადაყვანის დირექტორი.

2016-2017 სს „საქართველოს რკინიგზის“ ფილიალ მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილე.

2015-2016 სს „საქართველოს რკინიგზის’ ფილიალ მგზავრთა გადაყვანის გაყიდვების სტიმულირებისა და მომსახურების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი.

2013-2016 საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.

განათლება:

2004-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მეცნიერებათა მაგისტრი

2000-2004 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ბაკალავრი.

ენები:

ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და ოთხი შვილი.