სს „საქართველოს რკინიგზა“, ამა წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს

სს „საქართველოს რკინიგზა“, ამა წლის 21 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს, მის საკუთრებაში არსებულიარსებული,1670 ერთეულიექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბუქსე კვანძებით დაუკომპლექტებელიწყვილთვალის, 652 ერთეული წყვილთვალის თვალის და 95 ერთეული წყვილთვალის ღერძისრეალიზების მიზნით.

ელექტრონული აუქციონი ჩატარდება ვებ გვერზეwww.eauction.ge, 2018 წლის 11 დეკემბერს

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე www.eauction.ge

სააუქციონო პირობები_წყვილთვალების რეალიზაცია-5%

წყვილთვალების ნასყიდობის ხელშეკრულება

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3