სს ”საქართველოს რკინიგზა”  აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, 120 ერთეული რეფრიჟირატორული კონტეინერის  1 წლის ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის მიზნით.

 აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge

 აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე:  www.eauction.ge