სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2024 წლის 30 იანვრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებულ, ქ. სამტრედიაში მდებარე საკ.კოდით: 34.08.64.435 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან აპარატურის განსათავსებლად 1კვ.მ. და   ანძაზე ანტენ(ებ)ის განთავსების მიზნით,   2 კვ.მ. ფართების   ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით, 1  წლის  ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე: >>>>> www.eauction.ge