სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2023 წლის 4 ივლისსაცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონი)

ექსკავატორზე თავსებადი XHD-1200 მარკის ტრანშეის სათხრელი მექანიზმის რეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.