სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2023 წლის 10 მარტიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს (ინტერნეტ-აუქციონი)

სადგური ბათუმის სატვირთოში მდებარე 100 გრ.მ.
№53 ლიანდაგის და ლიანდაგზე დამაგრებული საკ.კოდებით: 05.29.08.021;
05.29.08.019; 05.29.08.012 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის 500 კვ.მ.
ფართის ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით, 1 წლის ვადით,
იჯარის ფორმით დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.
აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.
აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე:www.eauction.ge