სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 17ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებული,სადგურ სამტრედიაში მდებარე 850 მეტრი №32 ლიანდაგის და  ლიანდაგზე დამაგრებულისაკ.კოდები: 34.06.05.300 და 34.08.67.126 რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის ნაწილის 2550კვ.მფართის  ელექტრონული აუქციონის (ინტერნეტ-აუქციონი) წესით, 1 წლის  ვადით, იჯარის ფორმით დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე: >>>>>www.eauction.mge