სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 14 იანვარსაცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

თბილისის და მარნეულის სანერგე მეურნეობებში არსებული  სხვადასხვა სახის ნერგებისრეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.