სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2022 წლის 12 აგვისტოსაცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებულ ქ. თბილისში, კახეთის ჩიხი-22-ში მდებარე ამწეების შემკეთებელი საამქროს ტერიტორიაზე  (მიწის საკ.კოდი 01.19.21.001.162)  ანტენ(ებ)ის განთავსების მიზნით, შენობის (შენობა№5) სახურავზე 1კვ.მ. და აპარატურის განსათავსებლად შენობაში (შენობა №6) 7კვ.მ. ფართების, 3 წლის  ვადით, იჯარის ფორმით დროებით   სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge