სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2021 წლის 11 ნოემბრიდან აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზ. N2-ში მდებარე უძრავი ქონებისა (მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 01.17.12.002.037) და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები) და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, მოთხოვნების სახით, გაყიდვის შესახებ.

ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე:www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით შემდეგ ბმულზე:

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/759394