სს ”საქართველოს რკინიგზა” 2020  წლის 5 ივლისს აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს, (ინტერნეტ-აუქციონი)

მის საკუთრებაში არსებული შავი ლითონის ჯართის რეალიზაციის შესახებ.

აუქციონი ჩატარდება ვებ-გვერდზე: www.eauction.ge.

აუქციონის სანახავად გადადით  შემდეგ ბმულზე: >>>>> www.eauction.ge