სს ”საქართველოს რკინიგზა”  2020 წლის 30   იანვრიდან  აცხადებს ელექტრონულ (ინტერნეტ) აუქციონს

 სს „საქართველოს რკინიგზის“ საკუთრებაში არსებული, 733 ერთეული,  სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის გვერდითი ჩარჩოსა და 414 ერთეული, სატვირთო ვაგონის ექსპლუატაციისათვის უვარგისი ურიკის რესორზედა ძელის რეალიზების  მიზნით

 

 

ქონების რეალიზაცია განხორციელდება ვებ-გვერდზე www.eauction.ge,  2020  წლის 19 თებერვალს 14 საათზე.

 

აუქციონის პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.  (+995) 32 2 601 601

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადადით შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge